พื้นที่ร้านค้าให้เช่า  • ชั้น Ground พื้นที่สำหรับเพื่อการค้าหรืองานบริการต่างๆ
  • ขนาดพื้นที่  ตั้งแต่ 20 – 126 ตารางเมตร
Ground Floor Plan