ที่ตั้ง


 

1. ถนนวิภาวดีรังสิต  (บริเวณด้านหน้าอาคารฯ มีป้ายรถโดยสารประจำทาง) มีรถโดยสารไปเส้นทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
    1.1 รถเมล์  ได้แก่  สาย  24,  69,  92,  107,  129
    1.2 รถปรับอากาศ  ได้แก่  สาย  24, 69, 107, 129, 138, 187, 504, 555
    1.3 รถอื่น ๆ  เช่น  รถตู้  ไปสู่ถนนสายต่าง ๆ  ทั้งเขตปริมณฑลและในเมือง

2. ถนนพหลโยธิน  ( บริเวณด้านหลังอาคาร ฯ  มีป้ายรถโดยสารที่ด้านหน้า  ธนาคารทหารไทยสำนักงานใหญ่ )  มีรถโดยสารไปเส้นทางต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้
    2.1 รถเมล์  ได้แก่  สาย  3, 8, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 44, 52, 59, 63, 77, 90, 104, 108, 122, 134, 136, 145
    2.2 รถปรับ อากาศ  ได้แก่  สาย  3, 29, 39, 44, 63, 77, 134, 136, 145, 503, 510, 512, 513, 517, 518, 519, 523
    2.3 รถอื่น ๆ เช่น รถตู้  จากหมอชิตไปสู่เส้นทางต่าง ๆ  ทั้งเขตปริมณฑลและในเมือง
    2.4 รถบัส  จากสถานีหมอชิต  ไปสู่เส้นทางภาคเหนือและอีสาน
    2.5 รถมินิบัส  สาย  ปอพ. 5,  ปอพ. 12,  ปอพ. 15

3. จุดขึ้นลงทางด่วน  ได้แก่
    3.1 ทางด่วนดอนเมืองโทลเวลย์  บนถนนวิภาวดีรังสิต  ใกล้สี่แยกวิภาวดี – พหลโยธิน
    3.2 จุดขึ้นลงทางด่วน  บริเวณดินแดง

4. BTS รถไฟฟ้าสถานีจตุจักร

5. MRT รถไฟใต้ดินสถานีหมอชิต, สถานีพหลโยธิน