สำนักงานให้เช่า

พื้นที่อาคารได้รับการออกแบบไม่มีเสาตรงกลาง (Column – Free Design) จึงใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างสูงสุด อาคารโปร่งสบาย โดยความสูงจากพื้นถึงเพดานสูงถึง 2.70 เมตร
พื้นที่อาคารมีทั้งหมดจำนวนชั้น 32 ชั้น  ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 57,767 ตารางเมตร
-    ชั้น 2 – 10 พื้นที่ ที่จอดรถยนต์ (รถจักรยานยนต์จอดด้านข้างอาคาร)
-    ชั้น 11 - 32 พื้นที่สำนักงาน  แต่ละชั้นแบ่งพื้นที่เป็น 4 ยูนิต  A, B, C, D และเพิ่มความเป็นส่วนตัวโดยแยกห้องน้ำ และมุมจัดเตรียมอาหาร (Pantry) ทุกยูนิต

  Floor plan